Na ruim 5 jaar heeft Pink Cherry helaas besloten om per 1 januari 2020 te stoppen. Wij bedanken u voor uw interesse en vertrouwen de afgelopen jaren.

Maak hieronder uw keuze:Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden met betrekking op het reserveren van een workshop of kinderfeestje van creatief atelier Pink Cherry, gevestigd te Helmond.

 

1. Reservering

Wilt u weten of een bepaalde datum nog beschikbaar is, u kunt dan op onze website bij de betreffende workshop of kinderfeestje het venstertje met "data" openen zodat u de data die nog vrij zijn te zien krijgt. Een optie op een datum is in overleg mogelijk en kan maximaal 4 dagen vastgehouden worden. Na deze 4 dagen heeft Pink Cherry het recht om zonder melding de optie te verwijderen. Een optie is enkel mogelijk wanneer er tussen de datum van optie en de 4 dagen bedenktijd minimaal 4 weken zit.

 

Wanneer een reservering is geplaatst dan dient de betaling van de reservering binnen 7 dagen op onze rekening te zijn bijgeschreven. Met uitzondering van feestjes of workshops die binnen 3 weken plaatsvinden, in dat geval is de betalingstermijn maximaal 2 dagen. Wanneer Pink Cherry nog geen betaling heeft mogen ontvangen dan wordt de reservering geannuleerd. 

 

2. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u tijdens het kinderfeestje met minder dan 6 personen aanwezig bent, dan dient u toch voor minimaal 6 personen te betalen. Bij afmelding van een kind tijdens het feestje dient u dit vantevoren aan ons door te geven. Wanneer wij dit tijdig hebben vernomen, zullen wij het bedrag van de afwezige persoon terug op uw rekening storten (met een minimum van 6 betalende kinderen). Bij annulering van het gehele kinderfeestje tot 4 weken voor de geplande datum kunnen wij in overleg met u een andere datum zoeken.

 

Wanneer u tijdens een workshop afwezig bent of wilt annuleren dan storten wij de helft van de betaling terug op uw rekening of bieden u de mogelijkheid op een ander tijdstip de workshop in te halen indien u ons van tevoren op de hoogte stelt van uw afwezigheid. Bij annulering van een besloten workshop tot 4 weken voor de geplande datum kunnen wij in overleg met u een andere datum zoeken.

 

Indien u zonder afmelding niet aanwezig bent op de geboekte datum, dan vindt geen teruggave van het betaalde bedrag plaats.

 

Als de workshop of het kinderfeestje door een calamiteit geen doorgang kan vinden, van uw kant of de onze, dan stellen wij u in de gelegenheid de workshop op een andere datum te volgen.

 

3. Aansprakelijkheid

Creatief Atelier Pink Cherry kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van workshops of kinderfeestjes door overmacht. Creatief Atelier Pink Cherry aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een workshop of creatief kinderfeestje.

Deelname aan alle activiteiten van Pink Cherry is geheel voor eigen risico.

Creatief Atelier Pink Cherry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel opgelopen in het pand van Pink Cherry.

 

4. Fotografen auteursrecht

Foto’s gemaakt tijdens workshops mogen gebruikt worden voor eigen gebruik en portfolio. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pink Cherry op welke wijze dan ook commercieel gebruikt worden. Zonder tegenbericht heeft Pink Cherry het recht om foto’s gemaakt in het atelier te gebruiken voor eigen doeleinden zoals bv. plaatsing op de website.

 

5. Eten en drinken

Het is niet toegestaan om in ons atelier gebruik te maken van zelf meegenomen eten en drinken tenzij in overleg daar toestemming voor is gegeven. Helaas kunnen wij geen rekening houden met dieetvoorschriften. In dat geval is het in overleg mogelijk om zelf zorg te dragen voor eten en drinken voor de betreffende persoon/personen.

 

6. Algemeen

Door u aan te melden voor een activiteit bij Creatief Atelier Pink Cherry, verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie op de website tussentijds te wijzigen.

 

.

 Privacy Verklaring

Pink Cherry, gevestigd aan Oud Brandevoort 20 te Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.pink-cherry.nl
Oud Brandevoort 20
5706 NE Helmond
0492 - 781996
KvK: 53936051

Claudette Scheelings is de Functionaris Gegevensbescherming van Pink Cherry. Zij is te bereiken via c.scheelings@pink-cherry.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pink Cherry verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Mobiel nummer
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Pink Cherry heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pink-cherry.nl. We zullen deze informatie dan verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pink Cherry verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief, indien u daar toestemming voor heeft verleend
• Contact met u op te kunnen nemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Pink Cherry neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pink Cherry) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pink Cherry bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Pink Cherry verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pink Cherry gebruikt alleen technische en functionele cookies. Pink Cheery maakt geen gebruikt van analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via uw profiel gegevens van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pink-cherry.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pink Cherry zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pink Cherry neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pink-cherry.nl

 
Boodschappen
Totaal: €0,00
Bekijk uw boodschappen